Menu

समितियो का संघटन

ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES
Shri Giriraj Singh MINISTER OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES .........CHAIRMAN
Shri Pratap Chandra Sarangi MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES
Shri Sanjeev Kumar Balyan MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

Member of Lok Sabha

 • 1. Shri Abu Taher Khan
 • 2. Shri Bharatsinhji Shankarji Dabhi
 • 3. Shri Dharmendra Kumar Kashyap
 • 4. Shri Gajendra Singh Patel
 • 5. Shri Lallu Singh
 • 6. Shri Lavu Srikrishnadevarayalu
 • 7. Smt. Maneka Sanjay Gandhi
 • 8. Shri Praveen Kumar Nishad
 • 9. Shri Sunil Kumar Singh
 • 10. Shri. T.N Prathapan

Member of Rajya Sabha

 • 1. Shri A. Navaneetha Krishnan