Menu

Compositions of Committees

FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING
Shri Parshottam Rupala MINISTER OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING .........CHAIRMAN
Dr. L MuruganMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING
Shri Sanjeev Kumar Balyan MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

Member of Lok Sabha

 • 1. Shri Abu Taher Khan
 • 2. Shri Bharatsinhji Shankarji Dabhi
 • 3. Shri Dharmendra Kumar Kashyap
 • 4. Shri Gajendra Singh Patel
 • 5. Shri Lallu Singh
 • 6. Shri Lavu Srikrishnadevarayalu
 • 7. Smt. Maneka Sanjay Gandhi
 • 8. Shri Praveen Kumar Nishad
 • 9. Shri Sunil Kumar Singh
 • 10. Shri. T.N Prathapan

Member of Rajya Sabha

 • 1. Shri Surendra Singh Nagar