Menu

समितियो का संघटन

HOUSING AND URBAN AFFAIRS
Shri Hardeep Singh PuriMINISTER OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS .........CHAIRMAN

Member of Lok Sabha

 • 1. Shri A.K.P. Chinraj
 • 2. Shri Abhishek Banerjee
 • 3. Smt. Aparajita Sarangi
 • 4. Shri Doddaalahalli Kempegowda Suresh
 • 5. Shri Jagdambika Pal
 • 6. Shri Jayadev Galla
 • 7. Shri M V V Satyanarayana
 • 8. Shri Parvesh Sahib Singh,
 • 9. Shri Pradan Baruah
 • 10. Shri Ramcharan Bohra
 • 11. Shri Ramesh Bidhuri
 • 12. Shri Sanjay Kumar Bandi
 • 13. Shri Sanjay(Kaka) Ramchandra Patil
 • 14. Dr. Shrikant Eknath Shinde
 • 15. Dr. Sujay Radhakrishna Vikhepatil

Member of Rajya Sabha

 • 1. Dr. Abhishek Manu Singhvi,
 • 2. Shri Abir Ranjan Biswas
 • 3. Shri K.T.S Tulsi,
 • 4. Shri Rewati Raman Singh
 • 5. Shri Sanjay Singh,
 • 6. Smt. Vandana Chavan,