Menu

समितियो का संघटन

MINORITY AFFAIRS
Shri Mukhtar Abbas NaqviMINISTER OF MINORITY AFFAIRS .........CHAIRMAN
Shri Kiren RijijuMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

Member of Lok Sabha

  • 1. Shri Anto Antony
  • 2. Shri Faizal P.P. Mohammed
  • 3. Shri John Barla
  • 4. Shri Khalilur Rahaman
  • 5. Choudhary Mehboob Ali Kaiser
  • 6. Shri Shafiqur Rahman Barq

Member of Rajya Sabha

  • 1. Shri Abdul Wahab
  • 2. Shri M. J. Akbar
  • 3. Shri Muzibulla Khan
  • 4. Shri Syed Nasir Hussain