Menu

Compositions of Committees

MINORITY AFFAIRS
Shri Mukhtar Abbas NaqviMINISTER OF MINORITY AFFAIRS .........CHAIRMAN
Shri Kiren RijijuMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

Member of Lok Sabha

 • 1. Shri Anto Antony
 • 2. Shri Faizal P.P. Mohammed
 • 3. Shri John Barla
 • 4. Shri Khalilur Rahaman
 • 5. Choudhary Mehboob Ali Kaiser
 • 6. Shri Shafiqur Rahman Barq

Member of Rajya Sabha

 • 1. Shri Abdul Wahab
 • 2. Shri Husain Dalwai
 • 3. Smt. Kahkashan Perween
 • 4. Shri M. J. Akbar
 • 5. Shri Syed Nasir Hussain