Menu

समितियो का संघटन

CIVIL AVIATION
Shri Hardeep Singh PuriMINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION .........CHAIRMAN

Member of Lok Sabha

 • 1. Thiru C.N. Annadurai
 • 2. Shri K. Muraleedharan
 • 3. Shri Manickam Tagore B.
 • 4. Shri P.C. Mohan
 • 5. Shri P.K. Kunhalikutty
 • 6. Smt. Poonamben H. Maadam
 • 7. Shri Rajiv Pratap Rudy
 • 8. Smt. Sarmistha Sethi
 • 9. Shri Sudip Bandyopadhyay
 • 10. Shri Syed Imitiaz Jaleel
 • 11. Shri Vinayak B. Raut

Member of Rajya Sabha

 • 1. Smt. Jharna Das Baidya
 • 2. Shri Praful Patel
 • 3. Shri Shwait Malik
 • 4. Shri Subramanian Swamy
 • 5. Shri Vishambhar Prasad Nishad