Menu

Compositions of Committees

CIVIL AVIATION
Shri Suresh PrabhuMINISTER OF CIVIL AVIATION .........CHAIRMAN
Shri Jayant SinhaMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION

Member of Lok Sabha

 • 1. Shri A.P. Jithender Reddy
 • 2. Shri Ashok Shnakarrao Chavan
 • 3. Shri Chandrakant Raghunath Patil
 • 4. Shri Jitendra Chaudhury
 • 5. Shri P.K. Kunhalikutty
 • 6. Smt. Poonamben Hematbhai Maadam
 • 7. Shri Rajiv Pratap Rudy
 • 8. Shri Rayapati Sambasiva Rao
 • 9. Shri S. Rajendran
 • 10. Shri Subrata Bakshi
 • 11. Shri Sudip Bandyopadhyay
 • 12. Shri Thupstan Chhewang
 • 13. Shri Vinayak Bhaurao Raut

Member of Rajya Sabha

 • 1. Shri A. Vijaykumar
 • 2. Shri A.K. Antony
 • 3. Shri Kumar Ketkar
 • 4. Shri Majeed Memon
 • 5. Shri Om Prakash Mathur
 • 6. Shri Parimal Nathwani
 • 7. Shri Praful Patel
 • 8. Shri Prem Chand Gupta
 • 9. Shri Shwait Malik
 • 10. Shri Sukhdev Singh Dhindsa
 • 11. Shri Suresh Gopi
 • 12. Shri Vishambhar Prasad Nishad
Shri Arjun Ram MeghwalMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (Ex-Officio Member)
Shri Vijay GoelMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (Ex-Officio Member)