Menu

Compositions of Committees

CIVIL AVIATION

Member of Lok Sabha

  • 1. Shri Arvind Ganpat Sawant
  • 2. Shri Rameshbhai Lavjibhai Dhaduk
  • 3. Smt Ranjanben Bhatt

Member of Rajya Sabha

  • 1. Shri B.K.Hari Prasad
  • 2. Shri Gopal Narayan Singh
  • 3. Shri Piyush Goyal
  • 4. Shri Rewati Raman Singh