Menu

समितियो का संघटन

COMMERCE AND INDUSTRY
Shri Piyush GoyalMINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY .........CHAIRMAN
Shri Hardeep Singh PuriMINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY .........CHAIRMAN
Shri Som ParkashMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

Member of Lok Sabha

 • 1. Adv. Adoor Prakash
 • 2. Shri Arjun Singh
 • 3. Shri Arvind Dharmapuri
 • 4. Shri Dilip Saikia
 • 5. Shri Dipsinh Rathod
 • 6. Dr. DNV Senthilkumar S.
 • 7. Shri Guharam Ajgalley
 • 8. Smt. Manjulata Mandal
 • 9. Smt. Veena Devi

Member of Rajya Sabha

 • 1. Dr. Banda Prakash
 • 2. Shri N.Gokulakrishnan
 • 3. Shri Narain Dass Gupta
 • 4. Shri Naresh Gujral
 • 5. Shri T.G. Venkatesh
 • 6. Shri Vayalar Ravi
 • 7. Shri Vivek Thakur