Menu

Compositions of Committees

COMMERCE AND INDUSTRY
Shri Suresh PrabhuMINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY .........CHAIRMAN
Shri C.R. ChaudharyMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

Member of Lok Sabha

 • 1. Shri Abhijit Mukherjee
 • 2. Shri Anshul Verma
 • 3. Shri Chandu Lal Sahu
 • 4. Shri Dinesh Trivedi
 • 5. Smt. Jyoti Dhurve
 • 6. Shri Madhukarrao Yashwantrao Kukde
 • 7. Smt. Meenakashi Lekhi
 • 8. Shri P.R. Senthilnathan
 • 9. Shri P.R. Sundaram
 • 10. Shri R. Radhakrishnan

Member of Rajya Sabha

 • 1. Shri A. Navaneethakrishnan
 • 2. Dr. Banda Prakash
 • 3. Dr. Kanwar Deep Singh
 • 4. Shri Naresh Gujral
 • 5. Shri Ranvijay Singh Judev
 • 6. Shri T. G. Venkatesh
 • 7. Shri Vayalar Ravi
Shri Arjun Ram MeghwalMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (Ex-Officio Member)
Shri Vijay GoelMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (Ex-Officio Member)