Menu

समितियो का संघटन

COAL AND MINES
Shri Pralhad JoshiMINISTER OF COAL AND MINES .........CHAIRMAN

Member of Lok Sabha

 • 1. Shri Ajay Kumar Mandal
 • 2. Shri Arun Sao
 • 3. Shri Atul Kumar Singh
 • 4. Shri B.Venkatesh Netha
 • 5. Shri Chunni Lal Sahu
 • 6. Shri Devendera Singh alias Bhole Singh
 • 7. Smt. Himadri Singh
 • 8. Shri Jual Oram
 • 9. Smt Jyotsna Charandas Mahant
 • 10. Shri Kirti Vardhan Singh
 • 11. Shri Krupal Tumane
 • 12. Shri Mitesh R. Patel
 • 13. Shri Mohan Lal Mandavi
 • 14. Shri Nitesh Ganga Deb
 • 15. Shri Pakauri Lal
 • 16. Thiru S. Gnanathiraviam
 • 17. Shri Santosh Kumar
 • 18. Smt. Satabdi Roy
 • 19. Shri Sunil Soren
 • 20. Shri Suresh Pujari
 • 21. Shri Vishnu Dayal Ram

Member of Rajya Sabha

 • 1. Shri Ajay Pratap Singh Baghel