Menu

Compositions of Committees

COAL AND MINES

Member of Lok Sabha

  • 1. Shri Asit Kumar Mal
  • 2. Shri Babul Supriyo
  • 3. Shri Ravindra Shyamnarayan alias Ravi Kishan Shukla
  • 4. Shri Tokheho Yepthomi

Member of Rajya Sabha