Menu

समितियो का संघटन

ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
Shri Nitin Jairam GadkariMINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS .........CHAIRMAN
General (Retd.) Vijay Kumar SinghMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

Member of Lok Sabha

 • 1. Shri Ajay Tamta
 • 2. Shri Arun Kumar Sagar
 • 3. Shri Chandan Singh
 • 4. Shri Dulal Chandra Goswami
 • 5. Dr. Gaddam Ranjith Reddy
 • 6. Shri Harish Dwivedi
 • 7. Dr. Jadon Chandra Sen
 • 8. Shri K. Shanmuga Sundaram
 • 9. Dr. K. C. Patel
 • 10. Dr. Lorho S. Pfoze
 • 11. Shri M. K. Raghavan
 • 12. Shri Narendra Kumar
 • 13. Shri Omprakash Bhupalsinh alias Pawan Rajenimbalkar
 • 14. Shri P. Raveendranath Kumar
 • 15. Shri P.R. Natarajan
 • 16. Shri Pashupati Nath Singh
 • 17. Shri R.K. Singh Patel
 • 18. Col. Rajyavardhan Singh Rathore
 • 19. Shri Ravindra Shyamnarayan alias Ravi Kishan Shukla
 • 20. Dr. Sanjeev Kumar Singari
 • 21. Shri Sisir Kumar Adhikari
 • 22. Shri Srinivas Kesineni
 • 23. Shri Sushil Kumar Singh
 • 24. Shri Tokheho Yepthomi

Member of Rajya Sabha

 • 1. Shri B. Lingaiah Yadav
 • 2. Shri Mahesh Poddar
 • 3. Shri Ripun Bora
 • 4. Shri Vivek K. Tankha