Menu

Compositions of Committees

ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
Shri Nitin Jairam GadkariMINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS .........CHAIRMAN
General (Retd.) Vijay Kumar SinghMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION

Member of Lok Sabha

 • 1. Shri Ajay Tamta
 • 2. Shri Arun Kumar Sagar
 • 3. Shri Chandan Singh
 • 4. Shri Dulal Chandra Goswami
 • 5. Dr. Gaddam Ranjith Reddy
 • 6. Shri Harish Dwivedi
 • 7. Dr. Jadon Chandra Sen
 • 8. Shri Jagdambika Pal
 • 9. Dr. K. C. Patel
 • 10. Dr. Lorho S. Pfoze
 • 11. Shri M. K. Raghavan
 • 12. Shri Narendra Kumar
 • 13. Shri Omprakash Bhupalsinh alias Pawan Rajenimbalkar
 • 14. Shri P. Ravindhranath
 • 15. Shri P.R. Natarajan
 • 16. Shri Pashupati Nath Singh
 • 17. Shri R.K. Singh Patel
 • 18. Dr. Sanjeev Kumar Singari
 • 19. Shri Sisir Kumar Adhikari
 • 20. Dr. V. Kalanidhi

Member of Rajya Sabha

 • 1. Shri B. Lingaiah Yadav
 • 2. Shri Chh. Udayanraje Bhonsle
 • 3. Shri S. Kalyanasundaram
 • 4. Shri Vivek K. Tankha