Menu

समितियो का संघटन

HOME AFFAIRS
Shri Amit Anil Chandra ShahMINISTER OF HOME AFFAIRS .........CHAIRMAN
Shri Kishan Reddy GangapuramMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
Shri Nityanand RaiMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

Member of Lok Sabha

 • 1. Maulana Badruddin Ajmal
 • 2. Kunwar Danish Ali
 • 3. Shri Kalyan Banerjee
 • 4. Shri Kuldeep Rai Sharma
 • 5. Shri Kuruva Gorantla Madhav
 • 6. Smt. Locket Chatterjee
 • 7. Shri Mohanbhai Sanjibhai Delkar
 • 8. Shri Mulayam Singh Yadav,
 • 9. Shri N.K. Premachandran
 • 10. Shri Naba (Hira) Kumar Sarania,
 • 11. Shri P.P. Chaudhary
 • 12. Shri Rajendra Agrawal
 • 13. Prof. (Dr.) Ram Shankar Katheria,
 • 14. Shri Thalikkottai Rajuthevar Baalu
 • 15. Shri Thirumaa Valavan Thol
 • 16. Shri Vijay Kumar Hansdak

Member of Rajya Sabha

 • 1. Shri Bhubaneswar Kalita
 • 2. Shri C.M. Ramesh
 • 3. Shri Derek O Brien
 • 4. Shri Neeraj Shekhar
 • 5. Shri Parimal Nathwani
 • 6. Shri Partap Singh Bajwa
 • 7. Shri Ram Chandra Prasad Singh
 • 8. Prof. Ram Gopal Yadav
 • 9. Smt. Ranee Narah
 • 10. Shri Ravindra Kumar Kanakamedala
 • 11. Shri Y. S. Chowdary