Menu

Compositions of Committees

HOME AFFAIRS
Shri Amit ShahMINISTER OF HOME AFFAIRS .........CHAIRMAN
Shri Ajay Mishra “ TeniMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
Shri Nisith PramanikMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
Shri Nityanand RaiMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

Member of Lok Sabha

 • 1. Maulana Badruddin Ajmal
 • 2. Kunwar Danish Ali
 • 3. Shri Kalyan Banerjee
 • 4. Shri Kuldeep Rai Sharma
 • 5. Shri Kuruva Gorantla Madhav
 • 6. Smt. Locket Chatterjee
 • 7. Shri N.K. Premachandran
 • 8. Shri Rajendra Agrawal
 • 9. Prof. (Dr.) Ram Shankar Katheria,
 • 10. Shri Thalikkottai Rajuthevar Baalu
 • 11. Shri Thirumaa Valavan Thol
 • 12. Shri Vijay Kumar Hansdak

Member of Rajya Sabha

 • 1. Shri Bhubaneswar Kalita
 • 2. Shri C.M. Ramesh
 • 3. Dr. D.P. Vats (Permanent Special Invitee)
 • 4. Shri Derek O Brien
 • 5. Shri Gulam Ali
 • 6. Shri Kapil Sibal
 • 7. Shri Lahar Singh Siroya
 • 8. Shri Neeraj Shekhar
 • 9. Shri Parimal Nathwani
 • 10. Shri Pramod Tiwari
 • 11. Prof. Ram Gopal Yadav
 • 12. Shri Ravindra Kumar Kanakamedala
 • 13. Shri Shambhu Sharan Patel (Permanent Special Invitee)