Menu

समितियो का संघटन

FINANCE
Smt. Nirmala SitharamanMINISTER OF FINANCE .........CHAIRMAN
Shri Anurag Singh ThakurMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE

Member of Lok Sabha

 • 1. Shri B.B. Patil
 • 2. Dr. Bharatiben D. Shiyal
 • 3. Thiru Dayanidhi Maran
 • 4. Shri Indra Hang Subba,
 • 5. Shri Kaushelendra Kumar
 • 6. Smt. Keshari Devi Patel
 • 7. Shri Komati Reddy Venkat Reddy
 • 8. Shri Magunta Srinivasulu Reddy
 • 9. Shri Malook Nagar
 • 10. Smt. Navneet Ravi Rana
 • 11. Shri Raju Bista
 • 12. Shri Ravindra Kushawaha
 • 13. Shri Subrat Pathak
 • 14. Smt. Sunita Duggal
 • 15. Shri Tejasvi Surya
 • 16. Shri Vincent H. Pala

Member of Rajya Sabha

 • 1. Shri A. Vijay Kumar
 • 2. Shri Bhupender Yadav
 • 3. Chaudhary Birender Singh
 • 4. Shri Deepender Singh Hooda
 • 5. Shri Javed Ali Khan
 • 6. Shri K.K. Ragesh
 • 7. Shri Kapil Sibal
 • 8. Shri Prashanta Nanda
 • 9. Shri Sukhendu Sekhar Ray
 • 10. Shri Suresh Prabhu