Menu

Compositions of Committees

FINANCE

Member of Lok Sabha

 • 1. Shri Balubhau Dhanorkar (Alias Suresh Narayan)
 • 2. Smt. Chinta Anuradha
 • 3. Shri Kalyan Banerjee
 • 4. Smt. Kirron Kher
 • 5. Shri Mohan Lal Mandavi
 • 6. Smt. Pramila Bisoyi,
 • 7. Ms S Jothimani
 • 8. Shri Shripad Yesso Naik

Member of Rajya Sabha

 • 1. Shri Ghulam Nabi Azad
 • 2. Shri Sharad Pawar
 • 3. Shri T.G. Venkatesh