Menu

समितियो का संघटन

ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
Shri Prakash JavadekarMINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE .........CHAIRMAN
Shri Babul SupriyoMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

Member of Lok Sabha

 • 1. Km. Agatha Sangma
 • 2. Shri Anumula Revanth Reddy
 • 3. Shri Ganesh Singh
 • 4. Smt. Geetha Viswanath Vanga
 • 5. Shri Jamyang Tsering Namgyal
 • 6. Shri Janardan Mishra
 • 7. Dr. Kirit P. Solanki
 • 8. Shri Kotagiri Sridhar
 • 9. Shri Mahesh Sahoo
 • 10. Shri Pothuganti Ramul
 • 11. Shri Santosh Pandey
 • 12. Shri Sunil Kumar Soni
 • 13. Shri Vellalath Kochukrishnan Nair. Sreekandan

Member of Rajya Sabha

 • 1. Shri Amar Patnaik
 • 2. Shri Binoy Viswam
 • 3. Shri Harshvardhan Singh Dungarpur
 • 4. Shri Jairam Ramesh
 • 5. Dr. Kirodi Lal
 • 6. Shri R. Vaithilingam