Menu

समितियो का संघटन

AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
Shri Narendra Singh Tomar MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE .........CHAIRMAN
Shri Kailash Choudhary MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
Shri Parshottam Rupala MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

Member of Lok Sabha

 • 1. Shri Asit Kumar Mal
 • 2. Shri Bellana Chandrasekar
 • 3. Thiru D. Ravikumar
 • 4. Shri Gurjeet Singh Aujla
 • 5. Shri Mahendra Singh Solanky
 • 6. Shri Pradeep Kumar Chaudhary
 • 7. Shri Prajwal Revanna
 • 8. Shri Rajveer Diler
 • 9. Smt. Rama Devi
 • 10. Shri Rodmal Nagar
 • 11. Shri Sanjay Haribhau Jadhav
 • 12. Shri Satyadev Pachauri
 • 13. Shri Shriniwas Dadasaheb Patil
 • 14. Shri Vishnu Datt Sharma

Member of Rajya Sabha

 • 1. Shri OM Prakash Mathur
 • 2. Shri Ram Shakal
 • 3. Shri Sanjay Raut
 • 4. Shri Sukhram Singh Yadav