Menu

समितियो का संघटन

SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP
Dr. Mahendra Nath PandeyMINISTER OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP .........CHAIRMAN
Shri Raj Kumar SinghMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

Member of Lok Sabha

 • 1. Dr. Bharti Pravin Pawar,
 • 2. Ms. Chandrani Murmu
 • 3. Shri Devendrappa Y
 • 4. Shri Dilip Ghosh
 • 5. Shri Francisco Cosme Sardinha,
 • 6. Shri Jugal Kishore Sharma
 • 7. Shri Karti P Chidambaram
 • 8. Shri Kotha Prabhakar Reddy
 • 9. Dr. Nishikant Dubey

Member of Rajya Sabha

 • 1. Dr. Raghunath Mohapatra
 • 2. Shri Shamsher Singh Manhas