Menu

समितियो का संघटन

ELECTRONICS AND INFORMATION & TECHNOLOGY MINISTRY OF COMMUNICATIONS
Shri Ravi Shankar PrasadMINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION & TECHNOLOGY MINISTRY OF COMMUNICATIONS .........CHAIRMAN

Member of Lok Sabha

 • 1. Thiru A.Ganesamurthi
 • 2. Shri Akhilesh Yadav
 • 3. Shri Feroze Varun Gandhi
 • 4. Shri Jayant Sinha
 • 5. Smt. Mala Rajya Laxmi Shah
 • 6. Shri Pinaki Misra
 • 7. Smt. Preneet Kaur
 • 8. Shri Radha Mohan Singh
 • 9. Thiru S.R. Parthiban
 • 10. Shri S.S. Ahluwalia

Member of Rajya Sabha

 • 1. Shri Anil Baluni
 • 2. Shri K.R. Suresh Reddy
 • 3. Shri Pradip Bhattacharya
 • 4. Shri Rajeev Chandrasekhar
 • 5. Shri Sambhaji Chhatrapati