Menu

समितियो का संघटन

FOOD PROCESSING INDUSTRIES
Shri Narendra Singh Tomar MINISTER OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES .........CHAIRMAN
Shri Rameswar TeliMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

Member of Lok Sabha

 • 1. Shri Ajay Mishra “ Teni
 • 2. Shri Bhola Nath (B.P.Saroj)
 • 3. Shri Deepak Adhikari
 • 4. Shri Devusinh Jesingbhai Chauhan
 • 5. Shri Dharambir Singh
 • 6. Smt. Goddeti Madhavi
 • 7. Ms. Ramya Haridas
 • 8. Shri Satish Kumar Gautam
 • 9. Shri Suresh Kumar Kashyap

Member of Rajya Sabha

 • 1. Shri Bhaskar Rao Nekkanti
 • 2. Shri Kailash Soni
 • 3. Shri P.L. Punia
 • 4. Smt. Phulo Devi