Menu

समितियो का संघटन

TRIBAL AFFAIRS
Shri Arjun MundaMINISTER OF TRIBAL AFFAIRS .........CHAIRMAN
Smt. Renuka Singh SarutaMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

Member of Lok Sabha

 • 1. Shri Arjunlal Meena
 • 2. Shri Chhatar Singh Darbar
 • 3. Shri Deepak Baij
 • 4. Shri Durga Das Uikey
 • 5. Smt. Gomati Sai
 • 6. Shri Guman Singh Damor
 • 7. Dr. Heena Vijaykumar Gavit
 • 8. Shri Horen Sing Bey
 • 9. Shri Kanakmal Katara
 • 10. Shri Kunar Hembram
 • 11. Shri Rajendra Dhedya Gavit
 • 12. Shri Ramesh Chandra Majhi
 • 13. Shri Soyam Babu Rao,
 • 14. Shri Sudarshan Bhagat

Member of Rajya Sabha

 • 1. Shri Biswajit Daimary
 • 2. Shri Hishey Lachungpa
 • 3. Shri Samir Oraon
 • 4. Shri Suresh Gopi