Menu

समितियो का संघटन

HEALTH AND FAMILY WELFARE
Dr. Harsh VardhanMINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE .........CHAIRMAN
Shri Ashwini Kumar ChoubeyMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

Member of Lok Sabha

 • 1. Shri Ajay Bhatt
 • 2. Shri Bhola Singh
 • 3. Shri Chirag Kumar Paswan
 • 4. Dr. Dhal Singh Bisen
 • 5. Dr. Amar Singh
 • 6. Dr. Jayanta Kumar Roy
 • 7. Ms. Mahua Moitra
 • 8. Dr. Mohammad Jawed
 • 9. Dr. Rajashree Mallick
 • 10. Shri Ramapati Ram Tripathi
 • 11. Smt. Ranjeeta Koli
 • 12. Prof. Rita Bahuguna Joshi
 • 13. Dr. Sanjay Jaiswal
 • 14. Dr. V. Kalanidhi

Member of Rajya Sabha

 • 1. Shri A.K. Antony
 • 2. Dr. Anbumani Ramadoss
 • 3. Dr. D.P. Vats
 • 4. Shri Gopal Narayan Singh
 • 5. Shri Oscar Fernandes
 • 6. Shri Raj Babbar
 • 7. Smt. Roopa Ganguly
 • 8. Shri Shiv Pratap Shukla
 • 9. Shri Vaiko