Menu

Compositions of Committees

HEAVY INDUSTRIES
Dr. Mahendra Nath PandeyMINISTER OF HEAVY INDUSTRIES .........CHAIRMAN
Shri Krishan Pal GurjarMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER AND MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

Member of Lok Sabha

 • 1. Dr. Alok Kumar Suman
 • 2. Shri B.Y. Raghvendra
 • 3. Shri Basanta Kumar Panda
 • 4. Shri Karadi Sanganna Amarappa
 • 5. Shri Margani Bharat
 • 6. Shri Raja Amreshwar Naik
 • 7. Shri Rajesh Verma
 • 8. Shri Ratansinh Magansinh Rathod
 • 9. Shri S. Muniswamy
 • 10. Shri Su Thirunavukkarasar

Member of Rajya Sabha

 • 1. Shri Elamaram Kareem