Menu

Compositions of Committees

CHEMICALS AND FERTILIZERS
Shri D.V. Sadananda Gowda MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS .........CHAIRMAN
Shri Mansukh MandaviyaMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

Member of Lok Sabha

 • 1. Shri Achyutananda Samanta
 • 2. Shri Balubhau Dhanorkar (Alias Suresh Narayan)
 • 3. Shri Jagannath Sarkar
 • 4. Shri Kripanath Mallah
 • 5. Shri Rahul Ramesh Shewale
 • 6. Shri Rajesh Bhai N. Chudasama
 • 7. Shri Ramakant Bhargava
 • 8. Shri Sudheer Gupta
 • 9. Shri V. Srinivas Prasad

Member of Rajya Sabha

 • 1. Smt Kanta Kardam
 • 2. Shri Narhari Amin
 • 3. Shri Rajendra Gehlot