Menu

Compositions of Committees

EDUCATION
Shri Dharmendra PradhanMINISTER OF EDUCATION .........CHAIRMAN
Dr. Rajkumar Ranjan SinghMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
Dr. Subhas SarkarMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION
Smt Annpurna DeviMINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION

Member of Lok Sabha

 • 1. Smt Geeta Kora
 • 2. Smt. Kavitha Malothu
 • 3. Dr. Manoj Rajoria
 • 4. Shri Parbatbhai Savabhai Patel
 • 5. Shri S. Jagathrakshakan
 • 6. Dr. S.T. Hasan
 • 7. Smt. Sangeeta Azad
 • 8. Dr. Sukanta Majumdar
 • 9. Shri Upendra Singh Rawat

Member of Rajya Sabha

 • 1. Shri Harnath Singh Yadav
 • 2. Dr. K Laxman
 • 3. Dr. K. Keshava Rao
 • 4. Shri K.C. Venugopal
 • 5. Shri Naranbhai J. Rathwa,
 • 6. Shri Rakesh Sinha
 • 7. Smt. Seema Dwivedi
 • 8. Dr. Sudhanshu Trivedi
 • 9. Shri Vijay Pal Singh Tomar
 • 10. Dr. Wanweiroy Kharlukhi